Services

B2B & arbeidsmediation

Mediation is een begeleidingsmethodiek. Daarbij worden twee of meerdere partijen die een conflict hebben begeleid om weer met elkaar in gesprek te komen. Zo kunnen ze autonoom de beslissingen nemen die nodig zijn om het conflict te hanteren en eventueel op te lossen.

Mediation is een vorm van Alternative Dispute Resolution die gericht is op de toekomstige relatie van partijen.

Ik richt mij met name op bedrijven, organisaties, maatschappen en samenwerkingsverbanden.

Claim mediation

Sinds enkele jaren worden organisaties geconfronteerd met een forse toename van het aantal aanspraken als gevolg van een beroepsfout. Daarbij worden procedures steeds vaker gestart bij de geschillencommissie en bij rechtbanken.

Ook wordt de verantwoordelijkheid van de assurantietussenpersoon groter en de zorgplicht verder verruimd.

Kortom: naast het aantal aanspraken neemt ook de omvang van de aanspraak toe. Claim Mediation biedt de mogelijkheid om “tussenpartijdig” te zoeken naar oplossingen.

insurance coaching

In de complexer wordende omgeving van luchtvaart is het vaak zoeken naar de juiste partijen, verzekerbaarheid van het risico en de aanspraken die voortvloeien uit de aard van de zaak.

Met de juiste begeleiding voortvloeiend uit mijn jarenlange ervaring in de luchtvaart, spaart u tijd en kosten bij de totstandkoming van uw luchtvaart cover.

F.A.Q.

Op enkele veel voorkomende vragen geven wij u onderstaand een antwoord. Maar als u contact met ons op neemt zullen wij graag te woord staan om een nog passender antwoord bij uw vraag te vinden.

De MfN-registermediator staat tussen partijen, is neutraal en onpartijdig. Een goede mediator luistert, informeert en brengt met de juiste interventies partijen in gesprek.

Bij bovenpartijdige geschilbeslechting dragen partijen de beslissing over hun conflict over aan een onafhankelijke derde die op basis van rechtsregels het geschil eerlijk en bindend beslecht. Deze derde neemt een beslissing over de voorgelegde kwestie, op basis van de over een weer door partijen gegeven argumenten. Het meest bekende voorbeeld is de overheidsrechter. Maar ook arbitrage en bindend advies (zoals De Rijdende Rechter of de Geschillencommissies) zijn vormen van geschilbeslechting door een derde die boven partijen staat.

Bij tussenpartijdige geschilbeslechting kan een neutrale derde ingeschakeld worden. Deze neutrale derde helpt de conflictpartijen er samen uit te komen, terwijl hij zelf geen bindende uitspraak doet over het conflict. Denk hierbij aan begeleid onderhandelen door een inhoudelijk deskundige zoals early neutral evaluation, factfinding of een minitrial. Een ander voorbeeld is mediation. Dit is een professionele en gestructureerde methode waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt. Het doel is om in korte tijd tot een gezamenlijk gedragen besluit te komen. Zelfbeschikking van partijen, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid staan daarbij voorop.

Als het gaat om een ja/nee-kwestie, een niet onderhandelbaar geschil of een principieel antwoord op een juridische vraag ligt een bovenpartijdige aanpak het meest voor de hand.

Of een tussenpartijdige oplossing kansrijk is, hangt in de eerste plaats af van de onderhandelingsbereidheid van partijen. Willen partijen überhaupt naar elkaar luisteren en bespreken wat hen verdeeld houdt? Is er ruimte om te onderhandelen? Hebben partijen elkaar iets te bieden, mogelijk ook buiten de conflictsituatie? Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan is een tussenpartijdige oplossing mogelijk. In de praktijk wordt bovenpartijdige en tussenpartijdige geschilbeslechting soms ook na en door elkaar gebruikt.

Een groot voordeel van een tussenpartijdige oplossing is dat partijen er samen zijn uitgekomen. Daardoor is het waarschijnlijker dat de uitkomst ook in de toekomst door partijen gedragen wordt. Bovendien kunnen partijen een maatwerkoplossing bereiken die meer omvat dan wanneer de knoop door een bovenpartijdige rechter is doorgehakt. Want al onderhandelend kunnen partijen extra’s bedenken, waardoor beide partijen er beter van worden. Op die manier wordt de te verdelen ‘taart’ vergroot. Partijen hebben bovendien zelf de snelheid van het proces in de hand. Dit werkt een kosteneffectieve oplossing – die bij vaak (zakelijke) geschillen gewenst is – in de hand.

De kosten van de mediation worden normaal gesproken gedeeld tussen de deelnemende partijen. Deze en andere afspraken worden vooraf aan de mediation vastgelegd in de mediationovereenkomst.

nl_NLDutch