Services

B2B mediation

Mediation is a counseling method. In addition, two or more parties who have had a conflict are guided to re-enter into conversation with each other. In this way they can autonomously take the decisions necessary to handle and possibly resolve the conflict.

Mediation is a form of Alternative Dispute Resolution that focuses on the future relationship of the parties.

We mainly focus on companies, organizations, partnerships and partnerships.

Claim mediation

For several years now, organizations have been confronted with a significant increase in claims as a result of professional misconduct. Proceedings are increasingly being started at the disputes committee and at courts.

The responsibility of the insurance intermediary will also increase and the duty of care will be expanded further.

In short: in addition to the number of claims, the scope of the claim is also increasing. Claim Mediation offers the possibility to search for solutions “intermediately”.

insurance coaching

In the increasingly complex aviation environment, it is often a matter of searching for the right parties, insurability of the risk and the claims arising from the nature of the case. With the right guidance resulting from our many years of experience in aviation, you save time and costs in the creation of your aviation cover.

F.A.Q.

We will answer a few frequently asked questions below. But if you contact us, we will be happy to help you find an even more appropriate answer to your question.

The MfN registered mediator stands in between the parties, is neutral and impartial. A good mediator listens, informs and brings parties into discussion with the right interventions.

Bij bovenpartijdige geschilbeslechting dragen partijen de beslissing over hun conflict over aan een onafhankelijke derde die op basis van rechtsregels het geschil eerlijk en bindend beslecht. Deze derde neemt een beslissing over de voorgelegde kwestie, op basis van de over een weer door partijen gegeven argumenten. Het meest bekende voorbeeld is de overheidsrechter. Maar ook arbitrage en bindend advies (zoals De Rijdende Rechter of de Geschillencommissies) zijn vormen van geschilbeslechting door een derde die boven partijen staat.

Bij tussenpartijdige geschilbeslechting kan een neutrale derde ingeschakeld worden. Deze neutrale derde helpt de conflictpartijen er samen uit te komen, terwijl hij zelf geen bindende uitspraak doet over het conflict. Denk hierbij aan begeleid onderhandelen door een inhoudelijk deskundige zoals early neutral evaluation, factfinding of een minitrial. Een ander voorbeeld is mediation. Dit is een professionele en gestructureerde methode waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt. Het doel is om in korte tijd tot een gezamenlijk gedragen besluit te komen. Zelfbeschikking van partijen, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid staan daarbij voorop.

When it comes to a yes / no issue, a non-negotiable dispute or a fundamental answer to a legal question, a non-partisan approach is the most obvious.

Of een tussenpartijdige oplossing kansrijk is, hangt in de eerste plaats af van de onderhandelingsbereidheid van partijen. Willen partijen überhaupt naar elkaar luisteren en bespreken wat hen verdeeld houdt? Is er ruimte om te onderhandelen? Hebben partijen elkaar iets te bieden, mogelijk ook buiten de conflictsituatie? Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan is een tussenpartijdige oplossing mogelijk. In de praktijk wordt bovenpartijdige en tussenpartijdige geschilbeslechting soms ook na en door elkaar gebruikt.

Een groot voordeel van een tussenpartijdige oplossing is dat partijen er samen zijn uitgekomen. Daardoor is het waarschijnlijker dat de uitkomst ook in de toekomst door partijen gedragen wordt. Bovendien kunnen partijen een maatwerkoplossing bereiken die meer omvat dan wanneer de knoop door een bovenpartijdige rechter is doorgehakt. Want al onderhandelend kunnen partijen extra’s bedenken, waardoor beide partijen er beter van worden. Op die manier wordt de te verdelen ‘taart’ vergroot. Partijen hebben bovendien zelf de snelheid van het proces in de hand. Dit werkt een kosteneffectieve oplossing – die bij vaak (zakelijke) geschillen gewenst is – in de hand.

The costs of the mediation are normally shared between the participating parties. These and other agreements are laid down in the mediation agreement in advance of the mediation.

en_GBEnglish